Husregler for Warhammer Fantasy i HSRF version 1.3

Dette dokument er et oplæg til ændringer af Games workshops Warhammer Fantasy Battles 8. udgave og opdateres løbende.

Dokumentets formål er at indføre en række ændringer af forskellige dele af grundspillet, med henblik på at fortsætte med at spille Warhammer under et mere strømlinet og lidt mere logisk regelsæt.

Dokument her vil tage udgangspunkt i et spil, altså gennemgå de enkelte dele, i den rækkefølge som et normal spil tager sig ud.

Indholdsfortegnelse

 1. Hær-valg
 2. Terræn
 3. Skove
 4. Movement
 5. Magic
 6. Spells
 7. Power Dice Pool
 8. Dispel Dice Pool
 9. Casting spells
 10. Dispelling spells
 11. Irresistible Force
 12. Miscast rul
 13. Dispel rul
 14. Bound Spells
 15. Magic Items
 16. Shooting
 17. Hand-to-Hand
 18. Combat resolution
 19. Kamp afgørelse
 20. En kamp er defineret som

Hær-valg:

Lord og Heroes: Der kan bruges op til 50% af hærens point værdi på characters halvdelen af disse kan bruges på Lords.

Hære:

Alle hære spiller med deres nyeste udgivet army book, og Chaos Dwarf spiller med Throne of Tarmurkan.

Undead Legions og Legions og Chaos fra End Times er godkendte Army lists. Dette dog uden special characters da disse ikke er designet til spil uden for End Times. Hvor characters eksisterer i både en End Times og en ikke End Times version skal Ikke End Times versionen anvendes, hvis karakteren bruges.

Hære valgt fra Undead legions er enten Forces of Destruction eller Non-aligned forces afhængig af hærens general (eks. En Vampire Counts general gør hæren til Force of Destruction, og en Tomb Kings general giver en Non-aligned Force).

Terræn:

Klubbens husregler for terræn opsæt anvendes. Link

Skove:

Skove blokerer LoS(Line of Sight) og kun en enhed med Large Target reglen kan ses og se over.

En enhed inde i en skov kan ses hvis dens modeller er op til 1” inde. Er de mere end 1” inde er de ikke til at se.

En enhed kan Charge og skyde ud af en skov hvis dens modeller er op til 1” inde. Man kan ikke charge noget men ikke kan se.

Movement:

Rækkefølgen på de forskellige Movement Phases ændres til:

1: Start of turn

2: Compulsory Moves (enheder der lige er Rallied kan stadig ikke charge eller marchere)

3: Charge

4: Remaining Moves

Chariots kan March move.

Magic:

Spells:
Spells bliver genereret tilfældigt og flere wizards kan potentielt have den samme spell. Hver wizard kan forsøge at caste hver af hans spells en gang per magic phase så længe han har nok power dice.

Ingen Spells kan fjerne et Ward save, hvis enheden har et.

Power Dice Pool:
2 dice. Hver Wizard giver +1 per level (ie: level 1 giver 1 die, level 4 giver 4 dice). Max Power Dice pool, 0-2000 = 12. For hvert 1000 points over 2000 læg ekstra 6 til, (Eks 4500 points ville have 24 dice max.)

Dispel Dice Pool:
2 dice (4 dice for Dwarfs) Hver dispelling Wizard på level 1 & 2 lægger 1 dice til, level 3 & 4 Wizards lægger 2 dice til. Hver Dwarf Runesmith lægger 1 dice til og hver Rune Lord lægger 2 dice til.

Casting spells:
En Wizard kan rulle et antal power dice up til hans Wizard level +1 (ie: level 2 kan rulle op til 3 dice.) og lægge hans level til rullet. Rullet skal være lig med eller over casting værdien på spellen.

Dispelling spells:
Den Wizard der skal dispelle kan rulle lige så mange dispel dice som han ønsker og lægger sit level til rullet. Dispel forsøget skal være lig med eller over casting roll for at kunne dispelle spellen.

Reglerne for Broken Concentration og Not Enough Power er fjernet.

Irresistible Force:
Hvis der rulles dobbelt 6 ved casting, er spellen automatisk en succes og kan ikke dispelles.

Miscast rul:
Hvis der rulles dobbelt 1 ved casting, er spellen en miscast og fejler(uanset totalen).

Hvis både en dobbelt 6 og en dobbelt 1 bliver rullet når man caster spells får man både en Irresistible Force og en Miscast.

Dispel rul:
Dobbelt 6 og dobbelt 1, ved dispel rul, gælder som enten automatiske successer eller fejl, respektive. Rulles både en dobbelt 6 og en dobbelt 1 er det totalen der er gældende, ingen auto Success eller failure.

Bound Spells:
Koster én power dice og bliver kastet automatisk uden rul, og er kastet på det power level item’et beskriver. Bound spellens level er også det niveau som skal slås for at dispelle den.

Magic Items:
Channeling staff: Lægger +1 til antallet af terninger i både Casting phase og Dispel phase.

Shooting:

Når der skydes på en warmachine rulles der en D6 på 1-2 er besætning ramt på 3+ er det maskinen. Bliver maskinen derefter wounded, mister maskinen et besætningsmedlem. Dette påvirker ikke maskinens evne til at skyde. En warmachine model fjernes ikke når besætningen er død, den bliver til Dangerous terræn for alle troppetyper (flyers flyver stadig over).

En kanon er ikke et template våben.

Hand-to-Hand:


Combat resolution:

Steadfast:
En enhed har kun Steadfast hvis den har eller ville kunne haft rank bonus. En enhed mister derfor sin Steadfast hvis den er i angrebet i siden eller bagsiden af en enhed der ville kunne fjerne Rank Bonus. Kun folk med den dertilhørende Strider regel kan opretholde Steadfast i terræn der normalt ville have fjernet den. Eks. Nogle Lizardmen enheder i floder eller sumpe.

Kamp afgørelse:

Der gives halvdelen af en enheds værdi, hvis halvdelen eller mere af enhedens modeller er fjernet som tab i løbet af en kamp.

En kamp er defineret som:
Uafgjort: Hvis der er 100 eller mindre victory points i mellem hærenes resultater.
Victory: Hvis der er mere end 101 victory points i mellem hærenes resultater.

Vedhæftninger
Download denne fil (Husregler for Fantasy 8.5 v1.3 Turnerrings Ed..pdf)Husregler for Fantasy 8.5 v1.3 Turnerrings Ed..pdf[HSRF husregler for 8th Ed. WHFB]546 kB