Velkommen til

Hillerød Strategi- og Rollespils Forening

Generalforsamling 2024 d. 28/02-24

Hvornår

28. februar 2024    
19:30 - 22:00

Hvor

Frederiksborg Byskole
Carlsbergvej 13, Hillerød, 3400

Hermed indkaldes til HSRF ordinær general forsamling for 2024.

Dagsorden

1.     Valg af dirigent

2.     Valg af stemmetællere

3.     Formandens beretning

4.     Fremlæggelse af revideret regnskab, samt budget for 2024

5.     Indkommende forslag

a.      Evt.

6.     Valg til bestyrelsen

a.      Valg af Formand (Kim modtager genvalg)

b.     Valg af Bestyrelses medlem

7.     Valg af Kassér

a.     Valg af kassér

8.     Valg til Revision

a.      Valg af Revisor

b.     Valg af Revisorsuppleant

9.     Fastsættelse af kontingent for 2025

10.Eventuelt

Videre til værktøjslinje