Velkommen til

Hillerød Strategi- og Rollespils Forening

Generalforsamling

Hvornår

1. marts 2023    
19:30 - 22:30

Tilmeldinger

Tilmeldinger lukket

Ord. generalforsamling 2023
Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab, samt budget for 2023
5. Indkommende forslag
a. Evt.
6. Valg til bestyrelsen
a. Valg af Næstformand (Rune modtager ikke genvalg)
b. Valg af Bestyrelses medlem
7. Valg af Kassér
a. Valg af kassér
8. Valg til Revision
a. Valg af Revisor
b. Valg af Revisorsuppleant
9. Fastsættelse af kontingent for 2024
10. Eventuelt

Tilmeldinger

Tilmeldinger er lukket for dette arrangement.

Videre til værktøjslinje