Velkommen til

Hillerød Strategi- og Rollespils Forening

Forum

Velkommen til vores Forum!

Det er her vi giver medlemmer og besøgende mulighed for at deltage aktivt i hvad der foregår i foreningen.

Her vi du finde åbne diskussioner om alt fra planlægning af spille arrangementer til regeldiskussioner og nyt om vores fælles hobby.

Vi har valgt at dele vores forum ind i to dele.

  • Et åbent forum, hvor folk udenfor foreningen kan tilmelde sig og deltage i debatterne omkring de ting der har den brede interesse.
  • Et lukket medlemsforum (medlems grupper), hvor det kun er medlemmer af foreningen der har adgang. Her diskuteres interne ting, som kun er beregnet for medlemmerne.

Vi tilstræber altid at kommunikationen foregår på en sober og respektfuld måde. Vi forbeholder os derfor ret til at slette alle indlæg vi ikke finder for passende. Det gælder både fra folk udefra og for foreningens medlemmer.

Du kan tilgå de to forskellige fora fra hovedmenuen, men du kan også tilgå dem vi de link der er vist herunder.

Videre til værktøjslinje