Velkommen til

Hillerød Strategi- og Rollespils Forening

GeneralForsamling 2018

Viser 0 svartråde
 • Forfatter
  Indlæg
  • #34336 Svar
   Philip O
   Deltager

    Så er den årligt tilbagevendende begivenhed, også kaldet den ordinære generalforsamling, på trapperne igen og dermed indkaldes der til ordinær generalforsamling i Hillerød Strategi- og Rollespilsforening onsdag d. 28/2 2018 kl. 19:30

    Dagsorden (ifølge vedtægterne).
    1.Valg af dirigent
    2.Valg af stemmetællere
    3.Formandens beretning
    4.Fremlæggelse af revideret regnskab, samt budget til kommende år
    5.Indkommende forslag
    6.Valg til bestyrelsen
    a.Formand (Philip Genopstiller)
    b.Kasserer (Nikolaj Genopstiller ikke)
    7.Valg af revisor og revisorsuppleant
    8.Fastsættelse af kontingent
    9.Eventuelt

    Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under punkt 5, skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag d. 14/2 2018. Forslag kan afleveres til ethvert bestyrelsesmedlem eller sendes på mail til enten formanden eller til næstformanden.

    På bestyrelsens vegne med håb om veloplagt og entusiastisk fremmøde,
    Philip Olsson, Formand HSRF

  Viser 0 svartråde
  Svar til: GeneralForsamling 2018
  Dine informationer:
  Videre til værktøjslinje