Velkommen til

Hillerød Strategi- og Rollespils Forening

Generalforsamling 2023

Viser 0 svartråde
 • Forfatter
  Indlæg
  • #39277 Svar
   Bo
   Keymaster

    Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 2023

    Generalforsamlingen afholdes i vores lokaler på Byskolen onsdag d. 1. marts 2023 kl. 19.30.

    Dagsorden i henhold til vedtægterne er følgende

    1. Valg af dirigent
    2. Valg af stemmetællere
    3. Formandens beretning
    4. Fremlæggelse af revideret regnskab, samt budget for 2023
    5. Indkommende forslag
    a. Evt.
    6. Valg til bestyrelsen
    a. Valg af Næstformand (Rune modtager ikke genvalg)
    b. Valg af Bestyrelses medlem
    7. Valg af Kassér
    a. Valg af kassér
    8. Valg til Revision
    a. Valg af Revisor
    b. Valg af Revisorsuppleant
    9. Fastsættelse af kontingent for 2024
    10. Eventuelt

    Indkomne forslag kan sendes til bestyrelsen, på Facebook under invitationen eller indsendes herunder som kommentar.

  Viser 0 svartråde
  Svar til: Generalforsamling 2023
  Dine informationer:
  Videre til værktøjslinje