Velkommen til

Hillerød Strategi- og Rollespils Forening

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 2023

Generalforsamlingen afholdes i vores lokaler på Byskolen onsdag d. 1. marts 2023 kl. 19.30.

Dagsorden, i henhold til vedtægterne, er følgende

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab, samt budget for 2023
5. Indkommende forslag
a. Evt.
6. Valg til bestyrelsen
a. Valg af Næstformand (Rune modtager ikke genvalg)
b. Valg af Bestyrelses medlem
7. Valg af Kassér
a. Valg af kassér
8. Valg til Revision
a. Valg af Revisor
b. Valg af Revisorsuppleant
9. Fastsættelse af kontingent for 2024
10. Eventuelt

Indkomne forslag kan sendes til bestyrelsen, på Facebook under invitationen eller på forum under Generelt.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Videre til værktøjslinje